مقاله

24 خرداد/ 1399

چکیده مطلب:

بی شک نیاز صنعت امروز به ابزارآلات مختلف بر کسی پوشیده نیست و نمیتوان این سرعت صنعت و تکنولوژی را بدون ابزارهای مختلف تصور نمود. این ابزار ها انواع و کاربردهای مختلفی از جمله اندازی گیری،محافظتی، ارتباطی و کنترلی دارند.آیا درباره ابزار دقیق اطلاعی دارید؟آیا با انواع ابزار دقیق آشنا هستید؟آیا کاربرد آنها را میدانید؟پس این مقاله را از دست ندهید.


چکیده مقاله :

بی شک نیاز صنعت امروز به ابزارآلات مختلف بر کسی پوشیده نیست و نمیتوان این سرعت صنعت و تکنولوژی را بدون ابزارهای مختلف تصور نمود. این ابزار ها انواع و کاربردهای مختلفی از جمله اندازی گیری،محافظتی، ارتباطی و کنترلی دارند.آیا درباره ابزار دقیق اطلاعی دارید؟آیا با انواع ابزار دقیق آشنا هستید؟آیا کاربرد آنها را میدانید؟پس این مقاله را از دست ندهید.

تعریف ابزار دقیق:

ادوات و ابزارهایی هستند که براساس کمیت موردنظر در سیستم تحت کنترل ، با توجه به استانداردهای حاکم انتخاب شده و مورد استفاده قرار میگیرند. این ابزارها برای اندازه گیری دقیق کمیت هایی مانند دما، فشار، رطوبت و کمیت های این چنینی،نمایش و کنترل این کمیت ها استفاده میشوند. همانطور که از تعریف بالا برمی آید این ابزارها بسیار دقیق هستند و نتیجه خروجی آنها دارای کمترین خطا است.

طبقه بندی ابزار دقیق:

برای طبقه بندی کردن ابزار دقیق میتوان از دسته بندی های مختلفی استفاده کرد. اما ما در این مقاله بر اساس نوع ابزار طبقه بندی میکنیم.

  سنسور

همانطور که از نام آن برمی آید، از این ابزارها برای نمونه برداری از یک پارامتر استفاده میشود. تقریبا برای اندازه گیری اکثر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی ، یک سنسور ابزار دقیق وجود دارد. از این کمیت ها میتوان به فشار ، فلوی مایعات ،    دما ، رطوبت ،پی اچ شیمیایی مواد و حتی سنسور های گازهای مختلف شیمیایی اشاره کرد.

  نمایشگر

این ابزارها راه ارتباط بصری بین سیستم کنترلی ، ابزار دقیق و انسان را برقرار میکنند. نمایشگر ها از دیگر اجزای کنترلی میباشند که برای نمایش مقدار عددی پارامترهای اندازه گیری شده در تابلوهای کنترلی یا اتاق های فرمان مورد استفاده قرار میگیرند. بعنوان فشار روغن هیدرولیک و یا دمای هیتر های یک دستگاه صنعتی را نمایان میکنند.

  دیتا لاگر

از این ابزارها برای ثبت داده ها استفاده میشود. هدف از استفاده این ابزارها کنترل یک فرایند و پس از آن مستند سازی مقادیر و رخدادهای آن فرایند است که برای آزمایشات و تحقیقات تجربی و تئوری بسیار لازم هستند.

  مبدل

مبدل ها یا ترانسدیوسر ها تبدیل کننده پارامترهای اندازه گیری شده توسط سنسور ها به سیگنالهای الکتریکی هستند. یعنی اگر یک سنسور دما همراه یک مبدل بکار رود، سنسور مقدار فشار را اندازه میگیرد و مقدار اندازه گیری شده را به مبدل تحویل میدهد ، سپس مبدل آن را به سیگنال الکتریکی و قابل انتقال در شبکه ارتباطی (معمولا سیم های فلزی) تبدیل مینماید. البته باید توجه داشت که سنسورهای استفاده شده باید از نوع سنسورهای مبدل پارامترهای فیزیکی به الکتریکی باشد. بعنوان مثال همین سیگنال ضعیف ناشی از خروجی سنسور دما را به سیگنالی قوی تر تبدیل میکند تا این مقدار برای کنترل کننده ها و پردازشگر ها قابل خواندن باشد.

  کنترلر

بخش اصلی کنترل فرایند صنعتی توسط کنترلر ها انجام میشود. بعنوان مثال این کنترلرها هستند که با انجام پردازشهای لازم بر روی داده های بدست آمده از سنسورها ، فرمانهای کنترلی لازم را صادر میکنند. در واقع هسته مرکزی هر سیستمی بخش کنترل کننده یا کنترلر آن است.

مقالات مرتبط